Temel Linux Komutları

  • GNU/Linux
  • 12.12.2018 20:38
  • 798 Görüntüleme
  • 1 Yorum

Temel linux komutları: linux işletim sisteminde dosya ve klasörlere erişim, silme, değiştirme ve oluşturma gibi var olan dosyalara çeşitli izinler veren ve çeşitli işlemler yapan komutlardır. Bu makalede sizlere anlatacağımız tüm komutlar terminale yazılmaktadır. Birçok linux dağıtımında terminal kısayolu olarak Ctrl + Alt + T tuşu kullanılır. Terminali açtığınızı varsayarak hemen temel linux komutlarına bir göz atalım.

 

pwd: Bulunduğunuz dizinin ismini verir.

ls: Bulunduğunuz dizin içindeki dosya ve klasörleri listeler. Daha ayrıntılı bir gösterim için "ls -a" komutunu girebilirsiniz.

who: O an sistemde bulunan kullanıcıların kullanıcı isimlerini, hangi uçbirimlerde çalıştıklarını ve sisteme giriş tarih ve saatlerini gösterir.

hostname: Makinanın konak ismini verir.

cd: Bir dizini açmak için kullanılır. Örneğin bulunduğunuz dizin içindeki test klasörünü açmak için  "cd test" yazmalısınız. Bir üst dizine geçmek için ise "cd .." yazmanız yeterlidir.

mkdir: Bir klasör oluşturmaya yarayan komuttur. Örneğin test adında bir klasör oluşturmak için "mkdir test" komutunu yazmalısınız.

touch: Bir dosya oluşturmaya yarayan komuttur. Örneğin index.php adından bir dosya oluşturmak için "touch index.php" komutunu yazmalısınız.

cp: Dosya yada klasör kopyalamaya yarayan komuttur. Önce dosyanın konumu daha sonra yeni konumu girilir. Örneğin: "cp metin.txt /Desktop/yenimetin.txt".

mv: Mv komutu, dosyaları taşımaya yarayan komuttur. Bir dosyayı yeniden adlandırmak için mv komutunu da kullanabiliriz. Örneğin az önce kopyaladığımız “metin.txt” dosyasının ismini “yenimeti.txt” olarak değiştirmek istiyoruz. “mv metin.txt yenimetin.txt” komutu ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz.

rmdir: Klasör silmeye yarayan komuttur. Örnek "rmdir test". Bu komut test klasörünü silecektir.

rm -r:  Dosya ve dizinleri ve dizinlerin içindeki dizinleri ardarda siler.

reboot: Sistemi yeniden başlatmaya yarayan komuttur. 

shutdown -h now: Sistemi kapatmaya yarayan komuttur.

file: Dosya hakkında bilgi veren komuttur. Örnek kullanım "file test.txt".

man: Yardım komutudur. Bir komut hakkında bilgi almak ve komutun alacağı tüm parametreleri görmek istiyorsanız bu komutu kullanmalısınız. Örneğin yukarıda bahsettiğimiz ls komutunun tüm parametrelerini görmek için "man ls" yazmalısınız.

uname: Oturum açılan kullanıcı adını gösterir.

 

Linux komutları uçsuz bucaksız bir derya gibi. Bu makalemizde temel linux komutlarını inceledik.Bu komutları kullanarak linux üzerinde bir çok işlemi kolayca halledebilirsiniz.

Sizin de eklemek istediğiniz linux komutları varmı ? O halde yorum olarak bize gönderin.