Tersine mühendislik

Yazılımda Tersine Mühendislik Nedir?